OSOITEMYYNTI

YHDISTYKSELLE

Onko yhdistyksesi mukana Lääkäriliiton jäsenmaksuvälityksessä? Tarjoamme taustatietoja ja mahdollisuuksia uusien jäsenten hankintaan. Oletteko järjestämässä koulutustapahtumaa, joka voisi kiinnostaa myös yhdistyksenne ulkopuolella olevia lääkäreitä ja lääketieteen opiskelijoita?

Rekisteristä voi poimia tietoja mm. työpaikan, viran tai toimen, erikoistumisen, valmistumisajankohdan, akateemisten tutkintojen, erityispätevyyksien, iän, sukupuolen, asuinpaikan ja äidinkielen perusteella. Lääketieteen opiskelijoita voi kerätä opiskelun alkamisajankohdan, korkeakoulun ja viransijaisuuskelpoisuuden perusteella.

Lääkärit voivat halutessaan määrittää tiedoilleen luovutuskiellon. Tietojen luovuttaminen voidaan joko kieltää kokonaan tai rajoittaa vain lääkärin ammattiin liittyviin postituksiin.

Lisätietoja poimintakriteereistä Lääkärikompassin Neula-palvelusta

Lisätietoja

laakariliitto@laakariliitto.fi