OSOITEMYYNTI

REKRYTOIJALLE

Etsitkö vastavalmistunutta lääkäriä, kokenutta spesialistia tai monipuolisen koulutuksen saanutta hallintolääkäriä? Kaikkien näiden ja monien muiden ammattilaisten yhteystiedot saatavilla Suomen parhaasta lääkärirekisteristä

Rekisteristä voi poimia tietoja mm. työpaikan, viran tai toimen, erikoistumisen, valmistumisajankohdan, akateemisten tutkintojen, erityispätevyyksien, iän, sukupuolen, asuinpaikan ja äidinkielen perusteella. Lääketieteen opiskelijoita voi kerätä opiskelun alkamisajankohdan, korkeakoulun ja viransijaisuuskelpoisuuden perusteella.

Lääkärit voivat halutessaan määrittää tiedoilleen luovutuskiellon. Tietojen luovuttaminen voidaan joko kieltää kokonaan tai rajoittaa vain lääkärin ammattiin liittyviin postituksiin.

Lisätietoja

Lääkärikompassin Neula-palvelusta