OSOITEMYYNTI

MUILLE RYHMILLE

Tarvitsetteko kyselytutkimukseenne otoksen lääkäreistä? Haluatteko markkinoida tarkasti rajatulle kohderyhmälle? Voit suunnitella kohderyhmän poiminnan hyödyntäen Suomen parasta lääkärirekisteriä.

Rekisteristä voi poimia tietoja mm. työpaikan, viran tai toimen, erikoistumisen, akateemisten tutkintojen, erityispätevyyksien, iän, sukupuolen, asuinpaikan ja äidinkielen perusteella.

Lääkärit voivat halutessaan määrittää tiedoilleen luovutuskiellon. Tietojen luovuttaminen voidaan joko kieltää kokonaan tai rajoittaa vain lääkärin ammattiin liittyviin postituksiin.

Lisätietoja

Lääkärikompassin Neula-palvelusta