OSOITEMYYNTI

MUILLE RYHMILLE

Tarvitsetteko kyselytutkimukseenne otoksen lääkäreistä? Haluatteko markkinoida tarkasti rajatulle kohderyhmälle? Suunnittelemme kohderyhmän poiminnan vuosien kokemuksella Suomen parhaan lääkärirekisterin tietojen avulla.

Rekisteristä voi poimia tietoja mm. työpaikan, viran tai toimen, erikoistumisen, valmistumisajankohdan, akateemisten tutkintojen, erityispätevyyksien, iän, sukupuolen, asuinpaikan ja äidinkielen perusteella. Lääketieteen opiskelijoita voi kerätä opiskelun alkamisajankohdan, korkeakoulun ja viransijaisuuskelpoisuuden perusteella.

Lääkärit voivat halutessaan määrittää tiedoilleen luovutuskiellon. Tietojen luovuttaminen voidaan joko kieltää kokonaan tai rajoittaa vain lääkärin ammattiin liittyviin postituksiin.

Lisätietoja

Lääkärikompassin Neula-palvelusta tai
tutkimussihteeri Mona Fäldt, mona.faldt@laakariliitto.fi, 09 393 0719