OSOITEMYYNTI

LÄÄKETEOLLISUUDELLE

Tarvetta täsmämarkkinointiin? Apua tarjolla Suomen parhaasta lääkärirekisteristä.

Rekisteristä voi poimia tietoja mm. työpaikan, viran tai toimen, erikoisalan, akateemisten tutkintojen, erityispätevyyksien, iän, sukupuolen, asuinpaikan ja äidinkielen perusteella.

Lääkärit voivat halutessaan määrittää tiedoilleen luovutuskiellon. Tietojen luovuttaminen voidaan joko kieltää kokonaan tai rajoittaa vain lääkärin ammattiin liittyviin postituksiin.

Lisätietoja

Lääkärikompassin Neula-palvelusta