ILMOITUSMYYNTI

SÄHKÖINEN MAINONTA

Lääkärikompassi tuntee kohderyhmäsi.

Kontaktoi kohdennetusti

Tarjoamme monipuolisia sähköisiä kanavia tukemaan perinteisiä viestintätapojasi.

Tutustu sähköisiin ilmoituspaikkoihimme Neula-palvelussa.

Lisätietoja

Riitta Haapanen, riitta.haapanen@laakariliitto.fi, 040 4552 548